Sněmovní tisk 575
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 11. 2020.
  Návrh zákona 17. 12. 2020 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 575/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2020 poslancům jako tisk 575/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 23, usnesení č. 1447).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 22. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 3. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 35/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5165Jaroslav Kytýr17389-26311.docx (12 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 07:43:09
5166Jaroslav Kytýr17390-26312.docx (18 KB) / PDF (233 KB, 2 strany) 6. 5. 2020 v 07:44:17
5413Věra Kovářová17637-26707.doc (115 KB) / PDF (484 KB, 11 stran) 28. 5. 2020 v 14:46:58


Související tisk: 576 (Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, internet, legislativa, úřední list, územní samosprávaISP (příhlásit)