Stenografický zápis 62. schůze, 23. října 2020


Zahájení
(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jaroslav Faltýnek


354. Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky /sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Mašek
Poslankyně Jana Černochová


355. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslanec Radek Koten
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Dana Balcarová


21. Návrh poslanců Kateřiny Valachové a Patrika Nachera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Marek Výborný
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno v 10.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.51 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Patrik Nacher


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Milan Feranec
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1060/ - zkrácené jednání

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Valachová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

Poslanec Vojtěch Munzar


47. Vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslankyně Jana Krutáková


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslankyně Jana Krutáková


12. Vládní návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 898/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jan Bauer
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Olga Richterová


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1060/ - zkrácené jednání

Poslanec Marek Výborný


13. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze přerušena ve 13.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP