Sněmovní tisk 412
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 1. 2020.
  Návrh zákona 3. 2. 2020 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 412/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 412/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 958).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 113/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3310Olga Richterová15534-23388.docx (14 KB) / PDF (222 KB, 3 strany) 10. 9. 2019 v 20:04:39
3531Ivan Bartoš15755-23758.docx (12 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 15. 10. 2019 v 13:52:26
3545Dominik Feri15769-23776.docx (21 KB) / PDF (255 KB, 2 strany) 16. 10. 2019 v 16:07:31
3547Dominik Feri15771-23778.docx (21 KB) / PDF (237 KB, 2 strany) 16. 10. 2019 v 16:41:39


Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, osobní údaje, podpora investic, státní rozpočet, zlepšování bydlení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)