Sněmovní tisk 391
Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 6. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 806/18, PID KORNAY8HFWKH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 615).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/3 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 27. 9. 2019 na 34. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 391/7, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 13:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 391/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 794).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 11. 2019.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 1. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 1. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2020.

Zákon vyhlášen 17. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 39/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2348Dominik Feri14572-21689.docx (22 KB) / PDF (279 KB, 3 strany) 5. 3. 2019 v 15:37:08
2825Milan Pour15049-22405.doc (45 KB) / PDF (208 KB, 3 strany) 10. 5. 2019 v 09:03:33
2838Adam Kalous15062-22428.doc (38 KB) / PDF (269 KB, 2 strany) 15. 5. 2019 v 09:21:43
3080Dominik Feri15304-22887.docx (18 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 8. 7. 2019 v 11:46:15
3203Jan Zahradník15427-23202.docx (21 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 20. 8. 2019 v 08:36:18
3285Helena Válková15509-23347.docx (23 KB) / PDF (315 KB, 5 stran) 9. 9. 2019 v 08:45:18
3311Adam Kalous15535-23389.docx (22 KB) / PDF (274 KB, 3 strany) 11. 9. 2019 v 07:33:11
3365Petr Dolínek15589-23455.docx (19 KB) / PDF (378 KB, 3 strany) 13. 9. 2019 v 12:11:22
3366Petr Dolínek15590-23456.docx (16 KB) / PDF (274 KB, 1 strana) 13. 9. 2019 v 12:13:17
3367Petr Dolínek15591-23457.docx (19 KB) / PDF (354 KB, 3 strany) 13. 9. 2019 v 12:14:02
3377Helena Válková15601-23479.docx (35 KB) / PDF (337 KB, 8 stran) 17. 9. 2019 v 22:00:58
3423Vojtěch Munzar15647-23547.docx (20 KB) / PDF (292 KB, 2 strany) 24. 9. 2019 v 15:43:46
3476Adam Kalous15700-23605.docx (22 KB) / PDF (279 KB, 3 strany) 27. 9. 2019 v 10:16:04
3538Vojtěch Munzar15762-23768.docx (17 KB) / PDF (298 KB, 3 strany) 15. 10. 2019 v 18:08:37


Deskriptory EUROVOCu: obchod s nemovitostmi, odborná kvalifikace, ochrana spotřebitele, pojištění zákonné odpovědnosti, trestní rejstřík, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)