Sněmovní tisk 364
Novela z. o pohonných hmotách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 4. 1. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 881/18, PID ALBSB3UF4ZZ6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 547).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 364/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 364/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 364/3, který byl rozeslán 27. 11. 2019 v 11:44.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 364/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 378, usnesení č. 859).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 180, dokument 180/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 180/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 292).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 48/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2752Marian Jurečka14976-22316.DOCX (24 KB) / PDF (255 KB, 4 strany) 2. 5. 2019 v 16:43:40
2753Marian Jurečka14977-22317.docx (24 KB) / PDF (279 KB, 5 stran) 2. 5. 2019 v 16:44:11
2799Martin Kolovratník15023-22363.docx (20 KB) / PDF (294 KB, 3 strany) 7. 5. 2019 v 20:26:30
3033Martin Kolovratník15257-22788.docx (22 KB) / PDF (315 KB, 4 strany) 25. 6. 2019 v 12:28:11


Deskriptory EUROVOCu: distributor, elektrický vůz, motorové palivo, náhradní palivo, povolení k prodeji

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)