Sněmovní tisk 278
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Veselý, Jan Chvojka, Jaroslav Foldyna, Roman Onderka, Roman Sklenák, Lubomír Zaorálek, Tomáš Hanzel, Milan Chovanec) předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Veselý O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 278/0 dne 14. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0278.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 278/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 837/18, PID ALBSB4PHU5B2.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 494).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 278/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 278/4, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:43.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 278/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 404, usnesení č. 865).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 52/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2174Ondřej Veselý14398-21356.docx (17 KB) / PDF (172 KB, 1 strana) 6. 2. 2019 v 18:34:13


Deskriptory EUROVOCu: elektrický vůz, kontrola rychlosti, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, prostředky zdravotnické techniky, tělesně postižený člověk, vozidlo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)