Sněmovní tisk 250
Novela z. - energetický zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 31. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Seitlová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 1. 8. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0250.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2018 jako tisk 250/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 706/18, PID KORNB3DBLVV8.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Pustějovský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 612).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 250/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 250/3, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 12:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 250/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 401, usnesení č. 864).Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická politika, energetické právo, odškodnění, rozvod elektřiny, služba ve veřejném zájmu, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)