Sněmovní tisk 236
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kubíček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 12. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0236.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 236/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 642/18, PID ALBSB2QJDDWQ.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. Martin Kupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 730).

 • V
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 236/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 236/3, který byl rozeslán 29. 11. 2019 v 9:48.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 236/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 390, usnesení č. 862).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 2. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 2. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 46/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: kontrolní úřad, mzdové tarify, stanovení mzdy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)