Sněmovní tisk 179
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA předložil sněmovně návrh zákona 22. 5. 2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 179/0 dne 23. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0179.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 6. 2018 jako tisk 179/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 479/18, PID KORNAZ4HW9GN.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Bc. Roman Onderka, MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 2. 11. 2018 určen Ing. Jan Volný (usnesení č. 385).

  Projednávání pokračovalo 2. 11. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 385).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 179/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 179/4, který byl rozeslán 13. 2. 2019 v 12:15.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 179/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6., 8. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 559).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 68, dokument 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 155).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 179/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 179/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 190, usnesení č. 721).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 264/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1655Vojtěch Munzar13879-20539.docx (15 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 13. 11. 2018 v 21:57:01
2022Tomáš Martínek14246-21097.doc (135 KB) / PDF (400 KB, 11 stran) 7. 1. 2019 v 13:40:34
2062Tomáš Martínek14286-21197.docx (14 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 22. 1. 2019 v 13:45:21
2212Jan Skopeček14436-21430.doc (34 KB) / PDF (215 KB, 2 strany) 12. 2. 2019 v 15:10:31


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, daň z majetku, daň z převodu vlastnictví, daňová úleva, spoluvlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)