Sněmovní tisk 959
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 113, dokument 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 165).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 959/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 959/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6., 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 211).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5530Alena Nohavová10991-15514.docx (6 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 13. 1. 2017 v 10:29:55
5590Jiří Junek11051-15592.docx (4 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 25. 1. 2017 v 08:45:06
5677Jiří Mihola11138-15712.docx (13 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 3. 2. 2017 v 12:04:19
5761Karel Rais11222-15877.docx (51 KB) / PDF (268 KB, 4 strany) 21. 2. 2017 v 07:20:46
5842Jiří Zlatuška11303-15992.doc (148 KB) / PDF (786 KB, 10 stran) 22. 2. 2017 v 17:50:56
5849Anna Putnová11310-15999.doc (95 KB) / PDF (316 KB, 9 stran) 23. 2. 2017 v 12:43:21
5889Karel Fiedler11350-16040.docx (15 KB) / PDF (234 KB, 4 strany) 28. 2. 2017 v 09:46:44
5900Petr Kořenek11361-16051.docx (20 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 28. 2. 2017 v 12:34:17
5901Petr Kořenek11362-16052.docx (12 KB) / PDF (174 KB, 1 strana) 28. 2. 2017 v 12:39:04
5902Petr Kořenek11363-16053.docx (15 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 28. 2. 2017 v 12:39:34
5906Nina Nováková11367-16057.docx (18 KB) / PDF (249 KB, 5 stran) 28. 2. 2017 v 13:00:29
5916Vlasta Bohdalová11377-16067.docx (54 KB) / PDF (434 KB, 15 stran) 28. 2. 2017 v 14:09:01
5922Petr Kořenek11383-16074.docx (16 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 28. 2. 2017 v 15:01:00


Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, mzda, mzdová politika, odborná kvalifikace, pracovní dráha, speciální vzdělávání, učitel

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)959/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů959/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce959/0
333/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony959/4


ISP (příhlásit)