Stenografický zápis 56. schůze, 7. dubna 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček


235. Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 936/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Jiří Valenta
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček


242. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení

Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 10.24 do 10.29 hodin.)

Poslanec Lukáš Pleticha
Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Radek Vondráček


243. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miloslav Janulík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Daniel Korte
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 11.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.52 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 12.11 do 12.16 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


244. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec


239. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 14.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP