Sněmovní tisk 881
Novela z. - veterinární zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 881/0 dne 26. 7. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 269/16, PID KORNA3RH367W.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Marie Pěnčíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1634).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 881/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 881/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 881/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 9:12.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 881/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1742).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 302/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6179Vlasta Bohdalová11640-16560.docx (18 KB) / PDF (320 KB, 2 strany) 11. 4. 2017 v 14:58:21
6383Jan Zahradník11844-16957.doc (30 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 17. 5. 2017 v 09:52:13
6387Petr Kudela11848-16961.doc (105 KB) / PDF (325 KB, 5 stran) 17. 5. 2017 v 09:54:13
6440Jan Zahradník11901-17018.doc (32 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 23. 5. 2017 v 13:40:11


Deskriptory EUROVOCu: hospodářské zvíře, chov zvířat, veterinární inspekce, veterinární legislativa, zdraví zvířat, živočišná výroba, živočišný produkt

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)