Sněmovní tisk 854
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 187).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 200/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5227Zuzana Kailová10688-14986.docx (30 KB) / PDF (295 KB, 8 stran) 11. 11. 2016 v 15:29:42
5228Zuzana Kailová10689-14987.docx (14 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 11. 11. 2016 v 15:31:29
5240Zdeněk Soukup10701-15012.doc (11 KB) / PDF (333 KB, 2 strany) 15. 11. 2016 v 15:01:22
5504Jana Pastuchová10965-15475.odt (32 KB) / PDF (38 KB, 1 strana) 10. 1. 2017 v 09:16:22
5516Jitka Chalánková10977-15491.doc (36 KB) / PDF (203 KB, 2 strany) 10. 1. 2017 v 15:41:07
5630Markéta Pekarová Adamová11091-15633.doc (30 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 30. 1. 2017 v 13:04:22
5631Pavla Golasowská11092-15634.docx (28 KB) / PDF (270 KB, 7 stran) 31. 1. 2017 v 09:15:54
5676Vlasta Bohdalová11137-15711.docx (30 KB) / PDF (380 KB, 3 strany) 3. 2. 2017 v 11:47:49
5732Zuzana Kailová11193-15826.doc (124 KB) / PDF (381 KB, 10 stran) 15. 2. 2017 v 13:51:55
5735Jan Chvojka11196-15831.docx (26 KB) / PDF (268 KB, 5 stran) 15. 2. 2017 v 14:31:18
5948Roman Sklenák11409-16102.docx (17 KB) / PDF (230 KB, 2 strany) 1. 3. 2017 v 09:16:09
5950Roman Sklenák11411-16104.docx (27 KB) / PDF (365 KB, 7 stran) 1. 3. 2017 v 09:17:12
5951Jitka Chalánková11412-16105.doc (41 KB) / PDF (355 KB, 3 strany) 1. 3. 2017 v 09:28:50


Deskriptory EUROVOCu: dítě, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů854/3
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění854/1
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře854/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů854/1
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)854/1
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí854/3
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách854/1


ISP (příhlásit)