Sněmovní tisk 588
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 588/0 dne 3. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 813/15, PID KORN9WJJ37SW.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1207).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 9. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 588/3.
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 588/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 588/5, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 12:29.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 588/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1481).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 12. 2016.
  Zákon Senátem schválen 19. 1. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 58/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4506Gabriela Pecková09967-13666.odt (55 KB) / PDF (80 KB, 2 strany) 2. 6. 2016 v 09:20:31
4817Helena Válková10278-14291.doc (84 KB) / PDF (389 KB, 10 stran) 2. 9. 2016 v 09:58:33


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Vězeňství, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, trestní zákoník, vězeňské právo, vězeňský režim, výkon trestu

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)588/4
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky588/4
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby588/0
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů588/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník588/0


ISP (příhlásit)