Sněmovní tisk 583
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 1. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 972/15, PID KORN9YWDWFDM.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 901).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 583/4, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 12:56.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 583/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1089).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 6. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 129/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3380Jaroslav Klaška08841-11959.doc (12 KB) / PDF (173 KB, 1 strana) 8. 12. 2015 v 09:27:09
3386Martin Kolovratník08847-11969.docx (16 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 8. 12. 2015 v 16:14:08
3399Antonín Seďa08860-11985.docx (20 KB) / PDF (247 KB, 1 strana) 11. 12. 2015 v 11:23:25
3517Martin Kolovratník08978-12179.docx (15 KB) / PDF (204 KB, 2 strany) 19. 1. 2016 v 09:44:53
3696Jaroslav Foldyna09157-12423.docx (14 KB) / PDF (361 KB, 1 strana) 11. 2. 2016 v 11:17:11


Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní politika, státní financování, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů583/0


ISP (příhlásit)