Sněmovní tisk 583/0
Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t058300.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t058300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0583a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0583a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0583b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0583b0.doc

Rozesláno poslancům

1. září 2015 v 15:40
ISP (příhlásit)