Usnesení PS č. 1089

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení (2. března 2016)




ISP (příhlásit)