Sněmovní tisk 546
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 10. 7. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 354/15, PID KORN9TLJMFA1.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 950).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 546/4, který byl rozeslán 20. 1. 2016 v 15:26.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 546/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1082).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 6. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 128/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3173Jaroslav Klaška08634-11711.doc (22 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 11. 11. 2015 v 19:49:41
3181Jaroslav Klaška08642-11719.doc (21 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 12. 11. 2015 v 14:29:53
3382Vladislav Vilímec08843-11961.odt (20 KB) / PDF (33 KB, 3 strany) 8. 12. 2015 v 13:20:10
3403Jaroslav Klaška08864-11990.doc (28 KB) / PDF (198 KB, 3 strany) 15. 12. 2015 v 14:41:06
3522Rostislav Vyzula08983-12185.doc (49 KB) / PDF (226 KB, 6 stran) 19. 1. 2016 v 11:59:25
3523Roman Kubíček08984-12186.docx (15 KB) / PDF (179 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 12:54:51


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky546/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách546/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)546/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)546/0


ISP (příhlásit)