Sněmovní tisk 718
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 11. 2. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1134/15, PID RACKA6XFGQ1O.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Kristýna Zelienková a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1113).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 718/5 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 718/6, který byl rozeslán 31. 5. 2016 v 17:34.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 718/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1282).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 7. 2016.
  Zákon Senátem schválen 24. 8. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 21. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 300/2016 Sb.Související tisk: 719 (Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související).


Hesla věcného rejstříku: Finance, Podnikání, Registry

Deskriptory EUROVOCu: finanční účetnictví, maloobchodní prodej, příjem – platba, účet, účetní systém, účetnictvíISP (příhlásit)