Sněmovní tisk 462
Novela z. o zajištění bezpečnosti a ochr. zdraví při práci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 462/0 dne 15. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 113/15, PID RACK9Q6F5X4V.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Radka Maxová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 778).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 462/2, který byl rozeslán 25. 11. 2015 v 16:59.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1038).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 2. 2016.
  Zákon Senátem schválen 2. 3. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 88/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3237Roman Sklenák08698-11793.docx (20 KB) / PDF (253 KB, 7 stran) 23. 11. 2015 v 16:28:39


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Evropská unie, Péče o zdraví, Vztahy pracovněprávní, Zákon živnostenský, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní podmínky, pracovní právo, zdraví na pracovišti

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)