Sněmovní tisk 161
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 1. 4. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 235).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 10. 12. 2014 na 23. schůzi přerušeno. 2. Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 599).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 4. 2014 jako senátní tisk 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 5. 2014 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2014 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 522).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 13. 4. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 8 pod číslem 16/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, trestní soud, trestný čin proti lidskosti, válečný zločinISP (příhlásit)