Sněmovní tisk 942
Novela z. o kontrole obchodu s výrobky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 942/0 dne 6. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1578).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 942/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 942/2, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 1732).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 7. 2013.
  Zákon Senátem schválen 21. 8. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 12. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 281/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie, Obchod zahraniční, Zbraně
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dovozní omezení, mezinárodní úmluva OSN, nedovolený obchod, střelná zbraň a střelivo, tranzit, třetí země, uplatňování právních předpisů EU, vývozní omezení, zahraniční politika

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)