Sněmovní tisk 90
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Drobil, Pavol Lukša, Kristýna Kočí) předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Drobil P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 14. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2010 jako tisk 90/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 135).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 90/3, který byl rozeslán 8. 12. 2010 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 429).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 5. 2011 poslancům jako tisk 90/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 5. 2011 poslancům jako tisk 90/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 22, usnesení č. 521).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2011.
  Prezident zákon nepodepsal a 23. 6. 2011 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 90/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 90/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 18, usnesení č. 667).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 9. 2011.

Zákon vyhlášen 4. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 288/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Věda, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, motorové palivo, ochrana životního prostředí, silniční doprava, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)