Sněmovní tisk 896
Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 17. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1469).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 896/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 896/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 1647).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 6. 2013.
  Zákon Senátem schválen 3. 7. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 240/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6144Radim Jirout04757-04304.doc (167 KB) / PDF (177 KB, 15 stran) 2. 4. 2013 v 17:15:04
6594Radim Jirout04936-04662.doc (74 KB) / PDF (61 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 10:45:16


Související tisk: 897 (Vl.n.z. o investičních spol. a inv. fondech - související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Fondy, Investice
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: investiční politika, investiční společnost, kapitálová společnost, podpora investic

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)