Sněmovní tisk 897
Vl.n.z. o investičních spol. a inv. fondech - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 897/0 dne 17. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1470).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 897/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 897/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 1648).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 6. 2013.
  Zákon Senátem schválen 3. 7. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 241/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6145Radim Jirout04758-04305.doc (53 KB) / PDF (92 KB, 4 strany) 2. 4. 2013 v 17:15:31


Související tisk: 896 (Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Fondy, Investice
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, investiční politika, investiční společnost, kapitálová společnost

Navržené změny předpisů (33)ISP (příhlásit)