Sněmovní tisk 883
Novela z. o pohonných hmotách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Kubata, Jan Bureš, Jiří Rusnok, Jan Husák, František Laudát, Jan Čechlovský, František Sivera, Igor Svoják) předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: Kubata J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 883/0 dne 20. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2013 jako tisk 883/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1489).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 883/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 883/3, který byl rozeslán 9. 5. 2013 v 16:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 169, usnesení č. 1659).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 2. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 234/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6585Michal Babák04927-04652.doc (32 KB) / PDF (90 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 08:33:45
6596Michal Babák04938-04664.doc (27 KB) / PDF (79 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 11:55:40
6605Michal Babák04947-04673.doc (24 KB) / PDF (82 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 16:07:44
6606Michal Babák04948-04674.doc (30 KB) / PDF (84 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 16:10:26
6611David Kádner04953-04679.doc (28 KB) / PDF (79 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 18:03:55


Hesla věcného rejstříku: Paliva a maziva, Podnikání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: benzin, daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, daňový trestný čin, dieselová nafta, motorové palivo, obchodní licence, spotřební daň, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)