Sněmovní tisk 876
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: Vystrčil M.,Sekaninová B..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 13. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 876/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1501).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 876/3, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1608).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 5. 2013 poslancům jako tisk 876/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2013 poslancům jako tisk 876/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 202, usnesení č. 1680).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 155/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5963Otto Chaloupka04677-04174.doc (32 KB) / PDF (90 KB, 3 strany) 19. 3. 2013 v 12:36:53
5964Miroslav Bernášek04678-04175.doc (25 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 19. 3. 2013 v 13:02:31
5966Michal Babák04680-04176.doc (44 KB) / PDF (108 KB, 5 stran) 19. 3. 2013 v 13:51:35


Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pracovní poměr na dobu určitou, pracovní právo, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)