Sněmovní tisk 875
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: Bohdalová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 875/0 dne 13. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 875/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 267/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6722Vlasta Bohdalová05012-04744.doc (21 KB)
05012-04745.doc (22 KB) / PDF (53 KB, 1 strana)
 14. 5. 2013 v 13:22:33


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Pojištění, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, sociální zabezpečení, střední vzdělání, student, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)