Sněmovní tisk 87
Prot. mezi ČR a Belgickým král. o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 87/0 dne 10. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 9. 2010 (usnesení č. 22). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 137).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 8. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 319).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 3. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 17/2015 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Belgie, Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdaněníISP (příhlásit)