Sněmovní tisk 856
Novela z. o střelných zbraních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 856/0 dne 21. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Bc. Jan Pajer a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1406).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 856/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 856/4, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 13:21.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 1612).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 86, dokument 86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2013 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 86/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 5. 2013 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 206).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 170/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5992Vít Bárta04701-04200.doc (34 KB) / PDF (46 KB, 3 strany) 20. 3. 2013 v 10:49:45


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Podnikání, Zbraně
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, nedovolený obchod, obchod se zbraněmi, osobní zbraň, seznam, střelná zbraň a střelivo

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky856/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů856/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů856/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti856/1
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)856/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích856/0


ISP (příhlásit)