Sněmovní tisk 845
Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 5. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Cogan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1465).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 845/2, který byl rozeslán 14. 5. 2013 v 15:16.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 1725).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 7. 2013.
  Zákon Senátem schválen 21. 8. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 10. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 277/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6528Helena Langšádlová04905-04618.doc (41 KB) / PDF (71 KB, 3 strany) 2. 5. 2013 v 11:49:10


Související tisk: 846 (Novela z. o směnárenské činnosti).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Měna
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bankovní politika, devizová politika, hodnota obchodu, peněžní trh, peníze, pohyblivý kurz, směnečné právo, směnitelnost měny, směnné relace, směnný kurz, zahraniční měna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)