Sněmovní tisk 821
Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpovědnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1456).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 821/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 821/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 11., 12. 6. 2013 na 54. schůzi přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6597Pavel Suchánek04939-04665.doc (47 KB) / PDF (87 KB, 5 stran) 7. 5. 2013 v 12:38:50


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, správní odpovědnost, státní rozpočet, veřejné financeISP (příhlásit)