Sněmovní tisk 779
Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 779/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1545).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 779/5, který byl rozeslán 15. 5. 2013 v 10:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 231, usnesení č. 1686).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 6. 2013.
  Zákon Senátem schválen 3. 7. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 23. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 257/2013 Sb.Související tisk: 778 (Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)).


Hesla věcného rejstříku: Katastr, Nemovitosti
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, katastr nemovitostí, nemovitost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)