Sněmovní tisk 777
Novela z. o státním podniku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 777/0 dne 22. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1494).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 777/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 777/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 777/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 777/4, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 146, usnesení č. 1651).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 5. 2013.
  Zákon Senátem schválen 20. 6. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 24. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 213/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6506Petr Bendl04898-04591.doc (33 KB) / PDF (116 KB, 4 strany) 30. 4. 2013 v 17:25:12
6587Jiří Papež04929-04654.doc (33 KB) / PDF (116 KB, 4 strany) 7. 5. 2013 v 09:07:50
6628Jiří Papež04962-04690.doc (35 KB) / PDF (118 KB, 4 strany) 9. 5. 2013 v 10:47:28


Hesla věcného rejstříku: Státní podnik
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, provozní výsledek, státní rozpočet, veřejné vlastnictví, výrobní přebytek, zisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)