Sněmovní tisk 776
Novela z. o obecní policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 776/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Boháč a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1382).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 24. 4. 2013 vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5324Jeroným Tejc04470-03806.doc (42 KB) / PDF (86 KB, 2 strany) 28. 1. 2013 v 14:22:19


Hesla věcného rejstříku: Kraje, Policie, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: městská policie, správní delikt, správní pravomoc, územní samospráva, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)