Sněmovní tisk 761
Novela z. o regulaci reklamy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 761/0 dne 31. 7. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1338).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 761/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 761/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 13. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 761/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 761/4, který byl rozeslán 15. 5. 2013 v 15:25.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4770Jiří Štětina04273-03441.doc (2 MB) / PDF (872 KB, 3 strany) 3. 12. 2012 v 13:21:57
4772Jiří Štětina04275-03444.doc (37 KB) / PDF (82 KB, 4 strany) 3. 12. 2012 v 13:27:06


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Léčiva, Pohřebnictví, Reklama, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, lék, nekalá reklama, omezování soutěže, propagace, propagační účinek, prostředky zdravotnické techniky, smrt

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)