Sněmovní tisk 756
Novela z. - autorský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Pecková G. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756/0 dne 23. 7. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 8. 2012 jako tisk 756/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 756/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 756/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 101, usnesení č. 1637).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 156/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5457Tomáš Úlehla04508-03856.doc (33 KB) / PDF (74 KB, 2 strany) 5. 2. 2013 v 16:20:15
5458Jiří Besser04509-03857.doc (30 KB) / PDF (36 KB, 1 strana) 5. 2. 2013 v 17:42:56


Hesla věcného rejstříku: Právo autorské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, literát, umělecké dílo, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)