Sněmovní tisk 715
Vl.n.z.o opatřen.ke zvýšení transparentnosti akciových spol.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 18. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2012 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1351).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 715/2, který byl rozeslán 7. 2. 2013 v 13:41.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 316, usnesení č. 1567).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 2. 2013.
  Návrh zákona 27. 3. 2013 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 715/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 715/4 (revokováno).
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 3. 2013 poslancům jako tisk 715/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1628).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2013.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 134/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5447Michal Babák04498-03840.doc (45 KB) / PDF (104 KB, 7 stran) 5. 2. 2013 v 11:33:52
5448Pavel Suchánek04499-03841.doc (56 KB) / PDF (100 KB, 6 stran) 5. 2. 2013 v 12:07:59


Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné, Subjekty podnikatelské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, cenné papíry, finanční akcie, kapitálová společnost, praní špinavých peněz, průhlednost administrativy, soukromý majetek

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)