Sněmovní tisk 52
Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 8. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 30. 8. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 49).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 62, usnesení č. 136).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 6. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 55/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: celní spolupráce, informační technologie, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)