Sněmovní tisk 436
Nagojsko-kualalumpurský prot. o odpovědnosti a náhr.škod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 436/0 dne 18. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 708).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 436/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 79, usnesení č. 883).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 6. 1. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 2. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 9 pod číslem 12/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Andská skupina, biologická diverzita, ekologická odpovědnost, geneticky modifikovaný organismus, geneticky modifikovaný živočich, náhrada škodyISP (příhlásit)