Sněmovní tisk 434
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Marek Benda) předložila sněmovně návrh zákona 27. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M.,Benda M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 434/0 dne 28. 7. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2011 jako tisk 434/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 696).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 434/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 434/3, který byl rozeslán 25. 10. 2011 v 18:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 146, usnesení č. 845).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 434/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 434/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 288, usnesení č. 971).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 1. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 1. 2012.

Zákon vyhlášen 17. 1. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 4 pod číslem 15/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, odškodnění, příjmová politika, privatizace, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)