Sněmovní tisk 431
Novela z. o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: Řápková I. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 19. 7. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2011 jako tisk 431/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 777).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/5, který byl rozeslán 2. 2. 2012 v 10:43.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2012 na 33. schůzi.Projednávání zákona bylo 8. 2. 2012 na 33. schůzi přerušeno (usnesení č. 1034).
  Projednávání pokračovalo 21. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 103, usnesení č. 1090).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 431/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 4. 2012 poslancům jako tisk 431/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 13, usnesení č. 1165).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 6. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 6. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 431/8.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 431/9.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Projednávání proběhlo 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 1227). Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 279, usnesení č. 1438).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 494/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
882Ivana Řápková00581-00824.doc (44 KB) / PDF (86 KB, 5 stran)
00581-00825.doc (32 KB) / PDF (72 KB, 3 strany)
 27. 1. 2012 v 16:44:00


Hesla věcného rejstříku: Přestupky, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, správní delikt, správní právo, správní sankce, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)