Sněmovní tisk 401
Novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Doktor, Pavol Lukša, Karolína Peake) předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: Doktor M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 401/0 dne 24. 6. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2011. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 7. 2011 jako tisk 401/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Lobkowicz a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 19)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2011 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 801).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 401/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 401/3, který byl rozeslán 9. 12. 2011 v 10:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 271, usnesení č. 963).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 401/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 1. 2012 poslancům jako tisk 401/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 115, usnesení č. 1019).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 3. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 75/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Restituce, Vztahy vlastnické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, převod vlastnictví, rodinné hospodaření, zemědělská nemovitost, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)