Sněmovní tisk 388
Doporučení MOP č. 200 o HIV a AIDS a světě práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: min.práce a soc.věcí,min.zdrav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 388/0 dne 14. 6. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 6. 2011 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Jaroslav Eček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 738).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi Poslanecká sněmovna vzala mezinárodní smlouvu na vědomí (usnesení č. 888).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Ochrana zdraví, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: AIDS, doporučení, epidemie, Mezinárodní organizace práce, zdravotní politikaISP (příhlásit)