Usnesení PS č. 738

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení (22. září 2011)
ISP (příhlásit)