Sněmovní tisk 33
Novela z. o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 19. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 20. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 8. 2010 jako tisk 33/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2010. Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 5)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 9. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 312).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 33/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 33/3, který byl rozeslán 15. 6. 2011 v 16:10.

 • 3

  Návrh zákona 20. 9. 2011 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Loterie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: akciový kapitál, hazardní hry, herna, hra, správní kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)