Sněmovní tisk 281
Novela z. o Rejstříku trestů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 14. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 3. 2011 (usnesení č. 100). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 506).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 281/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 767).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 10. 2011.
  Zákon Senátem schválen 27. 10. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 357/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rejstřík trestů
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, fyzická osoba, informační systém, pořizování dat, trestní rejstřík, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)