Sněmovní tisk 267
Doh. mezi vl. ČR a vl. Gruzie o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 25. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 357).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 267/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 575).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 1. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 6/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Gruzie, letecká doprava, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)