Sněmovní tisk 257
Meziamerická úml. o výkonu trestních rozsudků v cizině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 22. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 2. 2011 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 383).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 257/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 581).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 24. 6. 2011.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, mezinárodní trestní právo, Organizace amerických států, rozsudek, světová organizace, trestní soudISP (příhlásit)