Sněmovní tisk 255
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 11. 2. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2011 jako tisk 255/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 352/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovný ústav pro mladistvé, psychometrický test, sociální pracovník, soud pro mladistvé, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)